sortiment

Hydroizolace

Hydroizolace je druh stavební izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody. Tvoří ji souvislá, neprodyšná vrstva tvořená různými voděodolnými materiály.

Používá se v místech, kde by průnik vody působil poškozování konstrukcí a vlhkost uvnitř stavby, např.:

  • oddělení podzemní části stavby od okolního terénu – doplňuje se odvodňovací kanalizací
  • vodorovné oddělení nedostatečně izolované podzemní a nadzemní části (starší) stavby
  • izolace vodorovných střech, teras a balkonů
  • izolace vnitřních prostor vystavených působení vody, zejména koupelen

parotěsné a difuzní folie, plachty a sítě na lešení, geotextilie

www.juta.cz 

kompletní sortiment hydroizolace, geotextílie, folie

www.denbraven.cz 

Svoboda nad Úpou, asfaltové izolační pásy

www.kvkparabit.com