sortiment

Kanalizační odvodnění

Jsme dodavatel pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlaby z pevnostních kompozitů, odlučovače ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy.
Kompozitní rošty a kompozitní konstrukce, nerezové žlaby a nerezové vpusti.
Prosvětlit sklepní prostory pomohou anglické dvorky nebo sklepní plastová okna.

odvodňovací systémy, systém sklepních světlíků (anglické dvorky)

www.aco.cz 

odvodňovací systémy z polymerického betonu

www.ronn.cz