Počet položek: 0 0,00 CZK

Ochrana osobních údajů

Váš souhlas 
Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. 

Aktivně poskytované informace 
Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné. 

Pasivně poskytované informace 
Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru). 

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.

Vaše práva

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Přístupem k osobním údajům se rozumí právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:
  • účely zpracování
  • kategorie dotčených osobních údajů
  • seznam příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů za splnění alespoň jedné z podmínek:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů při splnění alespoň jedné z podmínek:
  • popíráte přesnost osobních údajů
  • zpracování osobních údajů je protiprávní
  • odmítneme Vaše osobní údaje vymazat a Vy místo toho žádáte omezení jejich použití
  • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • vznesl jste námitku proti zpracování

   Doba uložení osobních údajů

   • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy jen po dobu nutnou k dosažení účelu, pro který jsme je od Vás či třetí osoby získali nebo po dobu, kterou nám ukládá zákon, že tyto informace musíme uchovávat.
   • Osobní údaje, k jejichž zpracování nám udělíte souhlas, budeme zpracovávat pouze pro účel, ke kterému tento souhlas udělíte, a po dobu, po kterou nám tyto údaje svěříte. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nám prosím dejte na vědomí.
    • Právní důvody zpracování osobních údajů
     • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:
      • udělili jste nám souhlas pro zpracování osobních údajů ke konkrétnímu účelu
      • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
      • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené správci zákonem či orgánem veřejné moci
      • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či zájmů třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Potřebujete poradit ? Ochrana osobních údajů

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace