Počet položek: 0 0,00 CZK

Zpracování osobních údajů

Vaše práva

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Přístupem k osobním údajům se rozumí právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:
  • účely zpracování
  • kategorie dotčených osobních údajů
  • seznam příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů za splnění alespoň jedné z podmínek:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů při splnění alespoň jedné z podmínek:
  • popíráte přesnost osobních údajů
  • zpracování osobních údajů je protiprávní
  • odmítneme Vaše osobní údaje vymazat a Vy místo toho žádáte omezení jejich použití
  • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • vznesl jste námitku proti zpracování

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace